Hvad er en KYC & AML?

Sponseret

Der er stadig forvirring omkring begreberne KYC (Know Your Customer) og AML (Anti Money Laundering), hvilket er forståeligt nok. Disse to begreber er dog afgørende for ethvert firma, der arbejder med finansielle transaktioner. I denne blogpost vil jeg forsøge at forklare, hvad KYC og AML er, og hvorfor de er så vigtige.

Hvad er en KYC?

KYC står for “Know Your Customer”, og det er et begreb, der dækker over en række procedurer, som banker og andre finansielle institutioner gennemfører for at sikre, at deres kunder er, hvem de siger, at de er. Dette omfatter blandt andet at indhente oplysninger om deres identitet, adresse, økonomiske forhold og eventuelle kriminelle forhold.

Formålet med KYC-proceduren er at sikre, at institutionerne ikke udsættes for hvidvaskning af penge eller andre former for kriminalitet. Ifølge EU’s hvidvaskningsdirektiv skal alle banker og andre finansielle institutioner identificere deres kunder, før de kan gennemføre enhver form for finansiel transaction. Derfor er det blevet mere udpræget at anvende sig af en KYC & AML Compliance platform.

Hvad er AML?

AML står for “Anti Money Laundering”, og det er et begreb, der dækker over en række procedurer, som banker og andre finansielle institutioner gennemfører for at sikre, at deres kunder ikke hvidvasker penge.

IfølgeEU’s hvidvaskningsdirektiv skal banker og andre finansielle institutioner gennemføre en række foranstaltninger for at forhindre, at deres kunder hvidvasker penge. Disse foranstaltninger omfatter blandt andet at have en forretningsmodel, der tager højde for risikoen for hvidvaskning af penge, at indsamle oplysninger om deres kunders identitet og økonomiske forhold, og at have interne procedurer for at identificere og håndtere mistænkelige transaktioner.

AML-proceduren har til formål at forhindre KYC og AML er to vigtige begreber for enhver virksomhed, der arbejder med finansielle transaktioner. Ved at gennemføre KYC- og AML-procedurerne sikrer virksomhederne, at de ikke udsættes for hvidvaskning af penge og andre former for kriminalitet.